A.U.L.E. könyvek ajánló oldala

A rendes honlapra való továbblépéshez kattintson a középső címerre!

A könyvek tartalmi ismertetőjét az alábbi címlaptervekre kattintva érheti el, mely új ablakban nyílik meg..

 Kérjük olvassa el az alul található előrendelési információkat is. Köszönjük!

 

Tervezett megjelenés: 2012. május

Ár: 2500 FT

(A5-ös méret, kb. 180 oldal)

_

_BELÉPÉS

(tovább a honlapra)

 

Tervezett megjelenés: 2013. május

Ár: 4600 Ft

(A4-es méret, kb. 150 oldal)

 + 2000 Ft a Dvd-melléklet (külön rendelhető)

Figyelem!

 

Az OSZK által ISBN-számmal ellátott (s így tudományos kutatásban, nemzetközi publikációban is hivatkozható) könyveket az A.U.L.E. a Pávatoll Középkorász Műhellyel közösen önköltségi ár alatt (!), ráfizetéssel adja ki, tagi fordításban, kis példányszámban, mindenféle fordítói, írói tiszteletdíj nélkül (pályázati forrás híján). Pályázati forrás elnyerése esetén ingyenpéldányokat tervezünk juttatni közkönyvtáraknak, egyetemi tanszékeknek.

 

A tervezett határidők megtartásához szükség van ELŐRENDELÉSEKRE mindkét kötet esetében, min. 50 főtől!

 Az előrendelés semmiféle előlegfizetéssel, vásárlási kötelezettséggel, anyagi vagy jogi következménnyel nem jár,

csak egy szándéknyilatkozat; az igények felmérését és a pénzügyi tervezhetőséget (nyomdaköltség) szolgálja. Előrendelését kérjük e-mailben a bajvivo@chello.hu címre, vagy levélben a '4032 Debrecen, Illyés Gyula u. 9.' postacímre juttassa el, a - (1) kiadvány címe

                                                                                                       - (2) a megrendelő neve

                                                                                                       - (3) a megrendelő postacíme

                                                                                                       - (4) a megrendelő telefonszáma és/vagy e-mail címe

_

megadásával. Ezen elérhetőségeken, továbbá a honlapról elérhető fórum 'A.U.L.E. kiadványok' topicjában a kötetekkel kapcsolatos kérdéseire is szívesen válaszolunk. Mi pusztán az előrendelők szavában, komoly szándékában bízhatunk, hogy meg is veszik majd a könyvet. Reméljük ezen kultúrértékek megjelenése, birtoklása s tanulmányozása sokaknak szívügye s vágya. Ugyanakkor az előrendelések elmaradása esetére a tervezett megjelentetési határidőre garanciát nem tudunk vállalni.

A könyvekről részletes tartalmi ismertetőt, és kisebb, kedvcsináló passzusokat teszünk közzé a honlapon, mely az Aktualitások - Kiadás menüpontban lesz elérhető, ill. a könyvek fenti címlaptervezeteire kattintva!

Külön köszönet illeti az eredeti források tanulmányozására Pávay Tibor (B.A. in Social Teaching, M.A. & Phd studies in Philosophy, specialised for Philosophy of Religion & Aesthetic) egyesületi kapitánynak kutatói engedélyt megadó londoni British Library-t!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Kiadói ars poetica

Az A.U.L.E. a lovagi kultúra minél mélyebb megértése s széles körű megismertetése végett kiadói tevékenységet is felvállal. A 'Lovagi Könyvtár' sorozat útnak indításával elsősorban az egyetemi mediavisztikai kutatóműhelyeket, ezen interdiszciplináris területen érintett kutatókat, másodsorban az egyetemi-, és közoktatást, harmadsorban a művelt nagyközönséget célozva meg (ez utóbbiba beleértve a honi hagyományápolókat is). A lovagság, a lovagiasság ideája s ideálja nem egy homogén, 'revolúcionális' fogalom az eszmetörténetben, de egy, az európai kultúra kontextusában testet öltő evolúcionális-, koronként lassan formálódó s területenként is nemegyszer igen egyedi sajátosságokat felvonultató, virágzó eszmerendszer. Ezen virágzó sokszínűség más oldalról leírva abban is tetten érhető, hogy a lovagi kultúra teljessége nem vezethető le egyetlen nagy, homogén ideából (kereszténység v. militarizmus v. udvariság) - s különösen nem ragadható meg akként. Inkább egy igen gazdag, a kultúra sok területéhez szervesen kötődő s abban gyökeret verve "édes" kultúr-gyümölcsöket termő igen gazdag és sokrétű morális, kulturális eszmerendszerről beszélhetünk, melynek hatása mint "kultúrtörténeti archaikum" valamiféle "varázsos módon" kétségtelen máig tetten érhető s érzékelhető. Ezt a sokszínűséget kívánjuk kifejezni azzal is, hogy terveink szerint három nagyobb (a borítók színe szerint is megkülönböztethető) tematikai csoportban igyekszünk megjelentetni műveket.

A sorozatokban elsősorban olyan, eleddig a honi kutatás számára többnyire ismeretlen, ill. magyarul hozzá nem férhető forrásokat igyekszünk közreadni magyar nyelven, melyek a lovagi kultúra kutatásához s megértéséhez nélkülözhetetlen alapműveknek tekinthetőek. Másodsorban olyan, a lovagi- (s tágabb értelemben a középkori-) kultúra témájában született tanulmányokat, feldolgozásokat, összegző műveket és szekunder forrásokat is meg kívánunk majd jelentetni (természetesen megfelelő lektorálás mellett), melyek nagyban segíthetik-, s tudós alapossággal kielégíthetik e területen szélesebb értelemben tájékozódni kívánók felmerülő igényeit. Természetesen a kiadványok forrás-fordításait, a tanulmányok írását vagy épp feldolgozások ellenőrzését felkészült, kvalifikált szakemberek végzik majd. Idővel törekszünk ebbe a munkába neves történészeket, eszmetörténészeket, középkorkutatókat bevonni az egyesületen kívülről is. A három nagyobb tematika, melybe a kiadványokat igyekszünk besorolni: BÍBOR FEDLAP - A lovagi kultúrával, a lovagi eszmerendszerrel foglalkozó középkori bölcseleti művek. Autográf lovagi kéziratok. E tárgyban született tanulmányok. FEKETE FEDLAP - A középkori fegyverforgatással, lovagi hadviseléssel kapcsolatba hozható források, feldolgozások. (Akár a megértést segítő, rekonstruált Dvd-melléklettel.) FEHÉR FEDLAP - A lovagságról szóló vagy épp lovagok által jegyzett művészeti (zenei-, irodalmi-, képzőművészeti-) alkotások közzététele. (Fordítások, szövegkönyvek, hangzóanyag-melléklet, stb.) (A tematikai rend egyben a lovagság hármas gyökerét is jelképezni hivatott.)

 

A kiadványokat az A.U.L.E. önállóan vagy más kiadókkal, szervezetekkel kooperálva, az anyagi haszonszerzés igénye nélkül, önköltségi ár alatt (!), lehetőségeihez mérten egyenlőre csak kis példányszámban jelenteti meg. Természetesen az OSZK által jegyzett ISBN-számmal ellátva, hogy az a kutatás számára nemzetközi publikációkban is hivatkozható legyen. (A későbbiekben természetesen nagyobb kiadóknál való megjelenést is tervezünk.) Amennyiben céljainkkal, a lovagi kultúra megismertetésével egyetért, szívesen várjuk szponzorok, támogatók jelentkezését. Nekik ez esetben kiadványainkban s honlapunkon megjelenési lehetőséget biztosítunk. Ill. kedvezményes vagy ingyenes, jótékonysági bemutatókat is szívesen vállalunk e célból. Amennyiben könyveink tartalma érdekli Önt, várjuk továbbá a honlapon közzétett kötetekre a jogi vagy anyagi kötelezettséggel, előleg-befizetéssel NEM járó előrendelői szándéknyilatkozatok beérkezését is névvel, levélcímmel a honlapon közzétett Elérhetőségeken. Reméljük, kiadványaink elnyerik majd tetszését, s azok tartalma valóban elősegíti majd a lovagi kultúra kutatását, a lovagi hagyományok széles körű megismerését, megértését. Ebben a nemes eszmében bízva, személyesen, vagy a honlapon közzétett elérhetőségeinken ill. a fórumon egyaránt várva kérdéseit, észrevételeit, netán csak biztató szavait köszönti Önt "mély lovagi üdvözlettel":

 

Pávay Tibor egyesületi kapitány (Phd, Philosophy)

 és az A.U.L.E. lovagi hagyományápoló, kutató közössége